The Brand New Story
LoveBrands Group

The Brand New Story. Czas na nową historię Twojej marki, którą pokochają klienci.

Nasza rzeczywistość, z uwagi na coraz większy postęp technologiczny, dynamikę w konsumpcji mediów i treści, zmiany pokoleniowe i coraz nowocześniejsze możliwości komunikacji, wymaga od marek szybkości i elastyczności w adaptowaniu się do nowego i trendów. Z jednej strony nowe platformy, formaty, narzędzia ułatwiające dotarcie i efektywność przekazu, z drugiej wyzwania i ograniczenia związane z clutterem komunikacyjnym czy chociażby zjawiskiem komodyzacji. W drodze do efektywej komunikacji od marki wymagana jest ciągła transformacja, tak samo w kontekście strategii produktu czy usług jak i w komunikacji z odbiorcą. I właśnie w ramach The Brand New Story skupiamy się na tym jak opowiedzieć wielopłaszczyznową historię marki na nowo, od strategii poprzez crossplatformowy, content aż do optymalizacji mediowej I kanałów komunikacyjnych, by dopasować ją nie tylko do zmiennej rzeczywistości ale również do oczekiwań i potrzeb konsumentów, tu i teraz. A jednocześnie zbudować emocjonalną i dlugoterminową relację marki z odbiorcą.

Integracja komunikacji opartej na Inbound Marketingu

Grupa LoveBrands specjalizuje się w strategicznej komunikacji zintegrowanej i powstała, aby wyjść naprzeciw nowym oczekiwaniom klientów, w zakresie integrowania różnych kanałów komunikacji marketingowej, ale przed wszystkim z pasji do tworzenia i wspierania marek, które swoim odbiorcom chcą zaoferować coś więcej, niż tylko produkty i rozwiązania. Wspólną cechą wszystkich naszych działań jest integracja lojalnych klientów wokół marek i firm. Platformą do takiej integracji jest szczytna idea, wspólna pasja, lub po prostu styl życia. Grupa łączy doświadczenia marketingu emocjonalnego i storytellingu z podejściem Inbound Marketing, w którym proces budowania relacji konsumenta z marką projektowany jest w oparciu o narzędzia umożliwiające zwrócenie jego uwagi, a następnie utrzymanie relacji, sprzedaż, lojalizację, a finalnie zaproszenie do grona naturalnych ambasadorów marki. Siła Grupy LoveBrands opiera się na mocnym, strategicznym i analitycznym podejściu do biznesowych wyzwań klientów. W procesie tworzeniu lovebrandów, strategię wspiera silne know-how kreatywne Grandes Kochonos oraz własne narzędzia produkcyjne, takie jak studio dźwiękowe i produkcyjne. Zintegrowane strategie projektujemy i realizujemy w oparciu o tradycyjne i nowoczesne narzędzia PR, w tym media relations oraz content marketing, influencer marketing, event marketing oraz digital marketing i social media.

Różne specjalizacje, jedna firma

Grupa LoveBrands to cztery specjalistyczne brandy: LoveBrands Relations, LoveBrands Events, LoveBrands Medical i LoveBrands Digital. W obrębie wszystkich swoich marek, posiadamy pełne spektrum kompetencji komunikacyjnych, aby projektować oraz realizować kompleksowe i efektywne kampanie marketingowe, a także odpowiadać na wszelkie wyzwania w zakresie szeroko rozumianej komunikacji. Sprawdź nas!

LoveBrands Relations LoveBrands Digital LoveBrands Events LoveBrands Medical LoveBrands Studio Grande Kochones